PRAWO PRACY: Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe

Przesunięte zostały terminy wdrożenia PPK u podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób:

  1. Obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK do dnia 27 października 2020 r. (w miejsce 24 kwietnia 2020 r.).
  2. Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK do dnia 10 listopada 2020 r. (w miejsce 11 maja 2020 r.).