PODATKI: Zmiana w podatku od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 15zzzzzza zwolniono od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze darowizny sprzętu w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

Na podstawie ww. przepisu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych, o których mowa:

w art. 52n ust. 1 ustawy o PIT (dot. odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19):

  • przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • przez osoby fizyczne prowadzące domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, na cele związane z prowadzeniem tych placówek;

w art. 52x ust. 1 i 3 ustawy o PIT – przez osoby fizyczne prowadzące placówki oświatowe, o których mowa w art. 52x ust. 2 tej ustawy, na cele związane z prowadzeniem tych placówek (dot. odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn laptopów i tabletów).