Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej www.prawowoborocie.pl oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony jest spółka JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Kilińskiego 30, KRS: 0000968987, NIP: 9542581742, z którym można kontaktować się na adres poczty elektronicznej: podatki@nulljga.com.pl (dalej: Administrator).

Administrator prowadzi operację przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingowych. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników strony  internetowej www.prawowobrocie.pl podmiotom współpracującym z Administratorem w celu polepszenia jakości obsługi Klienta. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności Administratora.  Dane osobowe lub dane instytucji przekazane przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej albo przesłane bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Z zastrzeżeniem powyższego,  Administrator nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazanych przez użytkowników, chyba że zostanie do tego zobowiązany na podstawie zarządzenia organu władzy publicznej, wydanego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich poprawienia, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, w tym dla realizacji zawartych umów i świadczonych usług.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona internetowa www.prawowobrocie.pl nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.prawowobrocie.pl przez administratora strony internetowej. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego. Użytkownik może konfigurować obsługę plików cookies, w tym zablokować pliki. Zablokowanie działania plików cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Strona internetowa www.prawowobrocie.pl wykorzystuje do zbierania plików cookies oprogramowanie Matomo, dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach:

  1. pomiaru ruchu internetowego strony internetowej,
  2. tworzenia statystyk,
  3. uzyskania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  4. zapamiętywanie wersji językowej strony internetowej przeglądanej przez użytkownika..

Pliki cookies zbierane są również w celu dostosowania zawartości strony internetowej www.prawowobrocie.pl do preferencji użytkownika, a także usprawnienia procesu korzystania ze strony internetowej. Zbierane pliki cookies pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej na urządzeniu końcowym.

Strona internetowa www.prawowobrocie.pl wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies użytkownik może uzyskać w sekcji ,,Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat Matomo są dostępne na stronie https://matomo.org/

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.prawowobrocie.pl