Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej www.prawowoborocie.pl oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony jest spółka JGA – doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Kilińskiego 34, KRS: 0000275850, NIP: 9542581742 (dalej Administrator).

Administrator prowadzi operację przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingowych. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników strony internetowej www.prawowobrocie.pl podmiotom współpracującym z Administratorem w celu polepszenia jakości obsługi Klienta. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności Administratora.  Dane osobowe lub dane instytucji przekazane przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej albo przesłane bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Z zastrzeżeniem powyższego,  Administrator nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazanych przez użytkowników, chyba że zostanie do tego zobowiązany na podstawie zarządzenia organu władzy publicznej, wydanego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników jest wydzieloną bazą danych, przechowywaną na serwerze strony internetowej www.jga.com.pl w strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają uprawnieni współpracownicy Administratora danych osobowych zajmujący się administracją bazy.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich poprawienia, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, w tym dla realizacji zawartych umów i świadczonych usług.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych

Administratorem bezpieczeństwa informacji jest Pan Ireneusz Ćwiląg (adres e-mail: icwilag@nulljga.com.pl).

Strona internetowa www.prawowobrocie.pl nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.prawowobrocie.pl przez administratora strony internetowej. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego. Użytkownik może konfigurować obsługę plików cookies, w tym zablokować pliki. Zablokowanie działania plików cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Strona internetowa www.prawowobrocie.pl wykorzystuje do zbierania plików cookies oprogramowanie Open Web Analytics, dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach:

a) pomiaru ruchu internetowego strony internetowej,
b) tworzenia statystyk,
c) uzyskania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies zbierane są również w celu dostosowania zawartości strony internetowej www.prawowobrocie.pl do preferencji użytkownika, a także usprawnienia procesu korzystania ze strony internetowej. Zbierane pliki cookies pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej na urządzeniu końcowym.

Strona internetowa www.prawowobrocie.pl wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies użytkownik może uzyskać w sekcji ,,Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat Open Web Analytics są dostępne na stronie http://www.openwebanalytics.com/

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.prawowobrocie.pl