PRAWO HANDLOWE: Przesunięcie terminu wdrożenia rejestru akcjonariuszy

Na podstawie ustawy nowelizującej Ustawę Antykryzysową 3.0. przesunięty został termin wejścia w życie regulacji dotyczących wdrożenia rejestru akcjonariuszy na dzień 1 marca 2021 r.

W konsekwencji:

  1. z dniem 1 marca 2021 r. wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych (w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych),
  2. wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie, a pierwsze wezwanie powinno być dokonane do dnia 30 września 2020 r. (dotychczas 30 czerwca 2020 r.),
  3. do dnia 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych,
  4. z dniem 1 marca 2021 r. wchodzą w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych związane z dematerializacją wszystkich akcji i wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.