PRAWO HANDLOWE: Zmiany terminów dotyczących rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz zatwierdzenia polityki wynagrodzeń

Zmiana terminu obowiązkowego ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w CRBR

Przesunięty został maksymalny termin ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (nie dotyczy spółek publicznych), spółki jawne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne – z 13 kwietnia 2020 r. na 13 lipca 2020 r.

Przesunięcie terminu zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Minister Finansów uzyskał kompetencję do określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki publicznej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Maksymalny termin na podjęcie ww. uchwały określony w obecnie obowiązujących przepisach prawa to 30 czerwca 2020 r.