PRAWO ADMINISTRACYJNE: Przedłużenie ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości

Karty pobytu

Ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.

Zaświadczenia tożsamości

Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

Pobyt tolerowany

Ważność dokumentów potwierdzających zgodę na pobyt tolerowany, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się i nie wymienia dokumentów wyrażających zgodę na pobyt tolerowany.