PODATKI: Zmiany w podatku od nieruchomości

W obszarze podatków i opłat lokalnych przewidziane zostały następujące rozwiązania:

  • rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
  • rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

To, czy wprowadzone zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych będą miały realny wymiar, zależy tak naprawdę od działań, jakie podejmą rady gmin. Użycie w ww. przepisach określenia „może wprowadzić” oznacza, że rady gminy mają możliwość wprowadzenia pewnych zwolnień z podatku od nieruchomości lub też mogą przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości – nie oznacza to jednak, że we wszystkich gminach te możliwości zostaną wykorzystane. Dodatkowo ewentualne ułatwienia w tym obszarze nie będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców, a jedynie do tych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.