PODATKI: Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolniono od podatku od czynności cywilnoprawnych czynności polegające na przekazaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. swojej spółce zależnej poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego środków na udzielanie wsparcia (w przypadku, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wykonuje zadania, o których mowa w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia poprzez swoją spółkę zależną).

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniono także sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.