PODATKI: Rozwiązania w VAT

Odroczenie wprowadzonych już zmian

W omawianym zakresie tarcza antykryzysowa odracza termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz składania przez dużych podatników nowych JPK VAT z deklaracją. Pierwotny termin wejścia w życie nowelizacji został przesunięty z 1 kwietnia 2020 r. na 1 października 2020 r. Jednocześnie opisywana zmiana niesie za sobą opóźnienie wejścia w życie innych powiązanych regulacji także na dzień 1 października 2020 r. Dotyczy to m.in. zmiany w ustawie o VAT definicji szeroko pojętej działalności rolniczej, wprowadzenia stawki 8% VAT na roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego, stosowania nowych przepisów dotyczących obejmowania towarów procedurą uproszczoną czy też terminu ważności Wiążących Informacji Stawkowych wydanych przed wejściem w życie nowej matrycy VAT.

Biała lista podatników VAT

Dodatkowo tarcza antykryzysowa przedłuża termin na złożenie zawiadomienia w przypadku zapłaty należności na rachunek inny niż ujawniony w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista VAT). Z obecnych 3 dni termin zostaje wydłużony do 14 dni.