PRAWO HANDLOWE: Zapis na akcje w formie elektronicznej

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia wprowadza możliwość złożenia zapisu na akcje (w związku z emisją akcji przez spółkę akcyjną) w formie elektronicznej. Taki zapis wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot, który przyjmuje zapisy.