Polski Ład – nowe wyzwania, ale i nowe możliwości – ulgi

Polski Ład budzi wiele uzasadnionych wątpliwości – zarówno ekspertów prawa podatkowego, jak i przede wszystkim przedstawicieli biznesu (vide: ostatnie stanowisko Konfederacji Lewiatan skierowane do Prezydenta z prośbą o odroczenie zmian o rok). Rozsądek i doświadczenie życiowe podpowiadają jednak, że mimo bardzo krótkiego czasu na dostosowanie (niecałe dwa miesiące), od 1 stycznia 2022 r. biznes będzie musiał funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywistości prawno-podatkowej.

Skoro więc nie mamy wyboru i musimy zmierzyć się z realiami polskiego nieładu, może warto spojrzeć na zmiany, które mogą przynieść coś dobrego – czyli na nowe ulgi. A tych nie brakuje.

 Zmiany w uldze B+R

W ramach Polskiego Ładu ulga B+R będzie bardziej atrakcyjna – wreszcie będzie można połączyć ją z tzw. IP BOX, czyli komercjalizując prace badawczo-rozwojowe (B+R), będzie można stosować do uzyskanych przychodów bardzo preferencyjną stawkę podatku dochodowego.

 Ulga na prototyp

Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie (do 30%) wydatków przy opracowaniu prototypu (nowego produktu) i wprowadzeniu go na rynek. Należy jednak zwrócić uwagę, że razem z ulgą ustawodawca przewidział szereg definicji i warunków, na które trzeba uważać, rozliczając ulgę – np. definicję produktu czy limit kosztów nadających się do odliczenia.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga ma promować zatrudnianie pracowników o wysokich kwalifikacjach, których praca wpływa na innowacyjność produktów danego przedsiębiorstwa. Ulga tak naprawdę stanowi dodatkowy moduł już znanej ulgi B+R. W praktyce bowiem kwota nierozliczonej ulgi B+R w roku poprzednim będzie mogła być wykorzystana do pokrycia zaliczek na PIT osób fizycznych opłacanych z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  • praw autorskich.

Ulga na robotyzację

Celem ulgi jest promowanie automatyzacji procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach poprzez przyznanie prawa do dodatkowego odliczenia od dochodu (nawet 50% kosztu) każdemu przedsiębiorcy, który dokona określonych wydatków na szeroko rozumianą robotyzację.

Wedle przekazanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych odliczenie ma dotyczyć zwłaszcza takich wydatków jak: koszty zakupu lub leasingu finansowego nowych robotów i kobotów albo koszty zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, urządzeń peryferyjnych) itd.

 Wnioski

Polski Ład przewiduje wiele atrakcyjnych dla biznesu ulg, które mogą istotnie ograniczyć negatywny wpływ wzrostu innych obciążeń dla pracodawców. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że każda z ulg, mimo że zachęcająca potencjałem, została jednocześnie obwarowana szeregiem warunków i wykluczeń – stąd jej wdrożenie i stosowanie warto przeprowadzić we współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i księgowymi. Błąd w rozliczeniu może bowiem słono kosztować.